Curso de Rexistro de Asistencias no PAC

Curso de Telemedicina Hospitalaria

Curso de Xestión de Ausencias - Distribucións

Curso de Telemedicina Primaria

Curso de SIGAP Cita Previa